Για τηλεφωνικές παραγγελίες: +30 22310 27723

Το ηλεκτρονικό κατάστημα alisia.gr είναι ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε ο Βέλλιος Αθανάσιος του Χρήστου, το οποίο εδρεύει στο δήμο Λαμιέων, επί της οδού Ροζάκη Αγγελή 20 και Καλύβα Μπακογιάννη γωνία, με ΑΦΜ 066851510 ΔΟΥ Λαμίας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 22541354000.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι ακριβείς όσο καλύτερα μπορούμε. Σε σπάνια περίπτωση που ένα είδος δεν αναφέρεται σωστά, η Alisia Greece διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση και μπορεί να προσφέρει ξανά τα αντικείμενα με τις σωστές πληροφορίες.

Η Alisia Greece δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα στοιχείων που αναφέρονται στο% s. Εάν το αντικείμενο που επιλέχθηκε για αγορά δεν είναι διαθέσιμο, η Alisia Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τους ενημερώσει για την ακύρωση.

Λάβετε υπόψη ότι κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, αποστέλλεται αυτόματα μια απόδειξη που επιβεβαιώνει την πρόθεση αγοράς. Αυτή η απόδειξη δεν αποτελεί σύμβαση και οι παραγγελίες ενδέχεται να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή λόγω ανεπαρκούς αποθέματος, αδυναμίας εξουσιοδότησης πιστωτικής κάρτας, υποψίας δόλιας πρόθεσης, ανακάλυψης εσφαλμένης τιμής αντικειμένου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, όπως θεωρούμε σκόπιμο. Σημειώστε επίσης ότι η Alisia Greece θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε τέτοια παραγγελία ανεξάρτητα από το εάν έχει χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί και η παραγγελία σας ακυρωθεί, η Alisia Greece θα εκδώσει μια πίστωση στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο ποσό της αγοράς.

Τα προϊόντα μας πωλούνται σε κατάσταση όπως είναι. Τα κοσμήματα, όπως όλα τα υλικά, είναι ευπαθή σε ζημιές και απαιτούν προληπτικά μέτρα και συντήρηση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα κοσμήματά σας ενώ το φοράτε και να επιλέξετε τα κατάλληλα κομμάτια για τον τρόπο ζωής σας. Συνιστούμε να αφαιρέσετε όλα τα κοσμήματα, ειδικά δαχτυλίδια, σε περιπτώσεις όπου αναμένεται ανώμαλη επαφή.

Περαιτέρω μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του καταναλωτή», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.synigoroskatanaloti.gr/ή στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Παραγγελία

Η σύναψη έγκυρης παραγγελίας είναι δυνατή εφόσον ο καταναλωτής είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον ελληνικό ΑΚ, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης.

Η σύναψη παραγγελίας πραγματοποιείται :

Α) Μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Προκειμένου να πραγματοποιήσει παραγγελία ο καταναλωτής συμπληρώνει στην αντίστοιχη φόρμα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης.

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και την Οριστική Υποβολή αυτής. Μέχρι το σημείο της Οριστικής Υποβολής, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την προς ολοκλήρωση παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή. Από την στιγμή της Οριστικής Υποβολής και μετά, η ακύρωση πραγματοποιείται σε συνεννόηση του πελάτη με το κατάστημα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@alisia.gr με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής, εφόσον η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί ακόμη. Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Μετά την αποστολή της φόρμας παραγγελίας ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει στο οποίο περιλαμβάνονται :

  • η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του καταστήματος.
  • τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού.
  • την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
  • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης.
  • τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής.
  • το δικαίωμα υπαναχώρησης, και ειδικότερα τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος, και σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης.
  • πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εγγυήσεις.
  • τον κωδικό της παραγγελίας με τον οποίο μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του.

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alisia.gr. Ο εν λόγω τρόπος συνίσταται σε περίπτωση παραγγελίας εξατομικευμένου είδους, που προϋποθέτει είτε τροποποίηση είτε ειδική κατασκευή από μέρους του καταστήματος ( π.χ. τροποποίηση δαχτυλιδιού σε συγκεκριμένο νούμερο). Σε συνέχεια του μηνύματός σας θα επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας μέσω κάθε πρόσφορου τρόπου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Κατά την παραγγελία, τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση μας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προώθηση και ενημέρωση του καταναλωτή (email marketing, sms κλπ).

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος ¨Alisia Greece¨. Ο διακριτικός τίτλος, το εμπορικό σήμα και το όνομα του χώρου, στον οποίο είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακό αγαθό του καταστήματος. Κάθε πληροφορία, κείμενο, γραφικό, σχέδιο, λογισμικό και πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του καταστήματος ¨Alisia Greece¨.

Προσωπικά Δεδομένα

Το κατάστημα ¨Alisia Greece¨ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ηλεκτρονικής του σελίδας και των πελατών του, που θα έρθουν εις γνώση τους βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέση με αυτούς.